Privacybeleid

Privacybeleid

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

 

Adfinis AG
Thomas Köchli
Giessereiweg 5
3007 Bern

Telefoon: 0615003131
E-mail: security@adfinis.com
Website: https://adfinis.com/

 

Algemene nota

Op basis van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de verordeningen inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland (Data Protection Act, DSG), heeft elke persoon recht op bescherming van zijn of haar privacy en op bescherming tegen misbruik van zijn persoonsgegevens. De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

In samenwerking met onze hostingproviders streven we ernaar om de databases zoveel mogelijk te beschermen tegen toegang, verlies, misbruik of namaak van derden.

We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (e.B. bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens in overeenstemming met de volgende beschrijving. Deze website is te bezoeken zonder registratie. Gegevens zoals geopende pagina's of de namen van het opgehaalde bestand, datum en tijd worden op de server opgeslagen voor statistische doeleinden, zonder dat deze gegevens rechtstreeks gerelateerd zijn aan uw persoon. Persoonsgegevens, met name naam, adres of e-mailadres, worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een betrokkene is een persoon waardoor persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerking omvat elke omgang met persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, met name de opslag, openbaarmaking, aanschaf, verwijdering, opslag, wijziging, vernietiging en gebruik van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende rechtsgrondslagen in verband met artikel 6, lid 0. 1 AVG :

  • Verlicht. a) Verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene.
  • Verlicht. b) Verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract met de betrokkene en voor de uitvoering van overeenkomstige precontractuele maatregelen.
  • Verlicht. c) Verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn onder een toepasselijke EU-wetgeving of, indien van toepassing, van een land waar de AVG geheel of gedeeltelijk toepasbaar is.
  • Verlicht. d) verwerking van persoonsgegevens ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon.
  • Verlicht. f) Verwerking van persoonsgegevens om de rechtmatige belangen van ons of derden te beschermen, tenzij de fundamentele vrijheden en grondrechten en de belangen van de betrokkene prevaleren. In aanmerking komende belangen zijn met name ons zakelijk belang bij het verstrekken van onze website, informatiebeveiliging, de handhaving van onze eigen juridische claims en de naleving van de Zwitserse wetgeving.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de duur die nodig is voor het betreffende doel of doel. In het geval van langer durende bewaarverplichtingen als gevolg van wettelijke en andere verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, beperken wij de verwerking dienovereenkomstig.

 

Privacybeleid voor cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om specifieke informatie met betrekking tot de gebruiker op te slaan op het terminalapparaat van de gebruiker tijdens het gebruik van de website. Cookies maken het mogelijk om de frequentie en het aantal gebruikers van de pagina's in het bijzonder te bepalen, om gedrag van het gebruik van de pagina's te analyseren, maar ook om ons aanbod klantvriendelijker te maken. Cookies blijven opgeslagen aan het einde van een browsersessie en kunnen worden teruggeroepen wanneer u de site opnieuw bezoekt. Als u dit niet wenst, moet u uw internetbrowser instellen om cookies te weigeren.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die voor online marketingdoeleinden worden gebruikt, kan worden verklaard door een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan de opslag van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de instellingen van de browser. Houd er rekening mee dat niet alle functies van deze online aanbieding kunnen worden gebruikt.

 

Privacybeleid voor SSL/TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van SSL/TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u ons als site-operator stuurt. U een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van 'http://' naar 'https://' en door het vergrendelingspictogram in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons indient, niet door derden worden gelezen.

 

Diensten van derden

Deze website maakt alleen gebruik van Google Maps voor het insluiten van kaarten, Google Invisible reCAPTCHA voor bescherming tegen bots en spam, en YouTube voor het insluiten van video's.

Deze diensten van het Amerikaanse Google LLC gebruiken onder andere cookies en als gevolg daarvan worden gegevens overgedragen aan Google in de VS, waarbij we ervan uitgaan dat er in deze context geen persoonlijke tracking plaatsvindt uitsluitend door het gebruik van onze website.

Google streeft ernaar om te zorgen voor adequate gegevensbescherming in overeenstemming met de Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse privacyschilden.

Zie het privacybeleid van Googlevoor meer informatie.

 

Privacybeleid voor contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, bij ons opgeslagen voor de behandeling van het verzoek en in geval van vervolgvragen. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

 

Google Ads

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als u onze website hebt bereikt via een advertentie die door Google is geplaatst, stelt Google Ads een cookie op uw computer in. De conversietrackingcookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie klikt die door Google is geplaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten zullen het totale aantal gebruikers vinden dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, u de noodzakelijke instelling van een cookie afwijzen, bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling, die over het algemeen de automatische instelling van cookies uitschakelt of uw browser zodanig is ingesteld dat cookies worden geblokkeerd door het domein googleleadservices.com.

Houd er rekening mee dat u de opt-out cookies niet mag verwijderen, tenzij u meetgegevens wilt opnemen. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-outcookie opnieuw instellen.

 

Privacybeleid voor het gebruik van Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt om een uniforme weergave van lettertypen te bieden. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in hun browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google Web Fonts: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Matomo gebruiken

Deze website maakt gebruik van Matomo (voorheen Piwik), een open-source software voor statistische analyse van bezoekersverkeer. Anonieme informatie over het gebruik van de internetdienst wordt opgeslagen op een server in Zwitserland.

Het IP-adres wordt onmiddellijk na verwerking en voor opslag geanonimiseerd. We gebruiken geen cookies voor tracking in Matomo.

We maken gebruik van verschillende aanvullende anonimiseringstechnieken om ervoor te zorgen dat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld.

Privacybeleid voor YouTube

Functies van de "YouTube" service zijn geïntegreerd op deze website. YouTube is eigendom van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en geëxploiteerd volgens de Ierse wetgeving met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, dat de diensten in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland exploiteert.

Je juridische overeenkomst met YouTube bestaat uit de algemene voorwaarden in de volgende link: https://www.youtube.com/static?gl=de&template=terms&hl=de. Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en YouTube met betrekking tot het gebruik van de Diensten. In het privacybeleid van Google wordt uitgelegd hoe YouTube omgaat met uw persoonlijke gegevens en hoe u uw gegevens beschermt wanneer u de service gebruikt.

 

Zoho Forms

Zoho Forms is een dienst van een derde partij die wordt geleverd door Forms.zohopublic.com die we in onze website hebben geïntegreerd om het verzamelen van gebruikersgegevens voor verschillende doeleinden te vergemakkelijken, waaronder contactformulieren, enquêtes, inschrijvingen voor evenementen en aanmeldingen voor nieuwsbrieven. Zoho Forms gebruikt de volgende verplichte cookies:

Doel: Door de belasting van gebruikers respons processen te spreiden en cross-site request forgery te voorkomen, kunnen bezoekers de browserveiligheid waarborgen. Deze cookie is essentieel voor de beveiliging van de site en bezoekers en voor het onderhouden van gebruikerssessies.

Aanbieder: Forms.zohopublic.com

Duur: Sessie

Cookiecode: d18efd344f

Voor meer informatie over hoe Zoho Forms met uw persoonsgegevens omgaat, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Zoho op Zoho Privacybeleid.

Houd er rekening mee dat deze verplichte cookies essentieel zijn voor het goed functioneren van onze website en dat u door gebruik te maken van onze website akkoord gaat met het gebruik van deze cookies voor de hierboven beschreven doeleinden. Als u vragen of zorgen heeft over het gebruik van deze cookies of over uw privacy, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het begin van dit Privacybeleid.

Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. De huidige versie gepubliceerd op onze website is van toepassing. Voor zover het privacybeleid deel uitmaakt van een overeenkomst met u, zullen we u per e-mail of op een andere passende manier op de hoogte stellen van de wijziging in het geval van een update.

Vragen aan de Toezichthouder voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de verantwoordelijke persoon in onze organisatie die aan het begin van het privacybeleid wordt vermeld voor gegevensbescherming.

 

Bern, 28 januari 2021
Bron: SwissAnwalt

Opt Out

Adfinis heeft alle noodzakelijke stappen genomen om alle getraceerde gegevens voldoende te anonimiseren, zodat we helemaal geen persoonlijke gegevens verzamelen. Als u nog steeds wilt afmelden voor tracking, schakel dan het selectievakje hieronder uit.